Gemeente is strafbaar bij onvoldoende wegenonderhoud!

Essentie Strafrechtelijke vervolging van gemeenten is mogelijk in geval van strafbare feiten die het gevolg zijn van het onvoldoende onderhouden van wegen. Rechtsregel Het is mogelijk om een gemeente te vervolgen voor de gevolgen van het nalaten van het laten plegen van voldoende deugdelijk onderhoud aan de weg. De gemeente…

Water is een eerste levensbehoefte!

In 2016 werd in Nederland 7500 keer het water van huishoudens afgesloten wegens wanbetaling, na een piekmoment van ruim 10.000 afsluitingen in 2015. Naar schatting bevinden zich hieronder 500 tot 750 gezinnen met kinderen. Omdat hun ouders de rekeningen niet betaalden, hebben kinderen thuis geen toegang tot drinkwater, kunnen zij…

Ontslagrecht

Op dit moment heeft de werkgever twee keuzes indien hij zijn werknemer wil ontslaan: Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Ontbinding door de kantonrechter Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV is voor de werkgever vaak goedkoper, er wordt namelijk geen ontslagvergoeding toegekend aan de…

Aanzegging einde contract ongewijzigd in WAB

Aanzegging Nieuw in het arbeidsrecht is de verplichting van de werkgever tot aanzegging. De werkgever moet de werknemer uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd zou eindigen schriftelijk mededelen of hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen of niet en onder welke voorwaarden. Deze verplichting geldt voor elke arbeidsovereenkomst die…

Ketenregeling 2015 en de WAB

Ketenregeling In de wet is het aantal contracten van bepaalde tijd beperkt, dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Deze regeling houdt in dat werkgever en werknemer maximaal 3 arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd kunnen aangaan in maximaal 3 jaar. Wordt de arbeidsovereenkomst hierna verlengd dan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch gezien…

Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van beslissingen over uitkeringen, subsidies, vergunningen, toeslagen, aangiftes etc. Bijvoorbeeld een besluit waarbij de overheid of gemeente een uitkering toekent of een exploitatievergunning intrekt. Soms ontstaat er een probleem met de overheid omdat jij wilt dat…

Klacht inzake misleiding rechter.

EMMEN – Er komt een klacht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Staatssecretaris Martin van Rijn over het handelen van de gemeente Emmen bij de aanvraag van zorggeld. De aanvraag duurt te lang en de gemeente stapelt fout op fout. (bron: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/117913/Klacht-naar-Den-Haag-over-blunders-aanvraag-zorggeld-Emmen) Het gaat om fouten in de aanvraag…

‘Emmen het Lourdes van de lage landen’

Tijdens een rechtszaak over urenvermindering in de wmo haalde adviseur Jos van Goethem uit naar de gemeente: ,,De gemeente Emmen verricht wonderen om op die manier minder wmo te hoeven betalen.” (Bron:https://www.dvhn.nl/drenthe/‘Emmen-het-Lourdes-van-de-lage-landen’-21866851.html) Kritiek Dat is kort samengevat de kritiek van Jos van Goethem, als adviseur van een 51-jarige vrouw uit…

Invordering dwangsommen aan banden

Mag een overheidsinstelling zoals een gemeente of inspectiedienst individueel een boete geven aan een burger zonder na te gaan of deze burger door andere overheidsinstellingen voor hetzelfde vergrijp is beboet? Die vraag kwam aan de orde in deze zaak. De cliënt die hiermee te maken kreeg had zich gemeld nadat…

Nieuwe wet arbeidsrecht 1-1-2020

wat er verandert vanaf 1 januari 2020 Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers…