Huurrecht is meer dan alleen een woning huren

Woning huren

Huurrecht, veranderd per 1 juli 2016!

Huurders opgelet! Op 1 juli 2016 zijn een aantal regels in het huurrecht gewijzigd. Vanaf dat moment is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht. Deze wet heeft als doel een betere doorstroming van huurwoningen in de sociale en de vrije huursector te regelen. In deze blog zullen kort de belangrijkste huurrecht wijzigingen op een rijtje worden gezet.
[expand title="lees meer over huurrecht"][/expand]

Tijdelijk huurcontract per 1 juli 2016

Tijdelijke huurcontracten die zijn afgesloten op of na 1 juli 2016 eindigen automatisch wanneer de overeengekomen tijd is verstreken.  Huur je een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld: een appartement of een huis)? Dan geldt dit voor huurovereenkomsten voor een periode van 2 jaar of korter. Bij een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, gaat het om een periode van 5 jaar of korter. Let op: dat de huur vanzelf eindigt, betekent niet dat je verhuurder helemaal niets hoeft te doen. Hij moet rekening houden met de zogenaamde ‘aanzegtermijn’. Daarover lees je hieronder meer!

Huur je langer dan deze periodes? Dan eindigt de huur dus niet vanzelf! Wil je verhuurder de huurovereenkomst dan opzeggen? Dan moet hij zich kunnen beroepen op een van de in de wet aangegeven opzeggingsgronden.

Heb je een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dus zonder dat er een einddatum in je huurcontract staat? Ook dan is je verhuurder aangewezen op de wettelijke opzeggingsgronden wanneer hij de huur wil beëindigen.

Aanzegtermijn volgens huurrecht: de verhuurder moet je informeren over aflopen overeenkomst

Gaat het om een tijdelijke huurovereenkomst, dan heeft de verhuurder een informatieplicht. Hij zal je uiterlijk één maand voordat de overeengekomen huurtijd verstrijkt schriftelijk moeten informeren dat de huur eindigt. Hij mag dat ook eerder doen, maar niet meer dan drie maanden voor de afgesproken einddatum van het huurcontract. Doet jouw verhuurder dit niet of niet op tijd, dan wordt je huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Voor jou als huurder pakt dit dus voordelig uit. Wil je verhuurder de huur alsnog opzeggen, dan zal hij gebruik moeten maken van de wettelijke opzeggingsgronden.

Opzegtermijn huurcontract 1 jaar

Stel je voor je huurt een woning voor 1 jaar. Je hebt je huurcontract getekend op 1 december 2017. Dat betekent dat je huurcontract vanzelf eindigt op 1 december 2018. Je huur baas moet je dan wel minimaal een maand, maar maximaal drie maanden van tevoren een brief sturen, waarin hij je hierop wijst. Doet hij dat niet? Dan loopt je huurcontract gewoon door en hoef je de woning dus niet te verlaten.

Wil je als huurder je huurcontract opzeggen? Dan kun je dat altijd doen, ook als je een huurcontract voor een jaar hebt getekend. Je moet je dan wel aan de opzegtermijn houden. Die is gelijk aan een betalingstermijn. Meestal is dat een maand.

Opzeggingsgrond; Dringend eigen gebruik is verder uitgebreid

Een verhuurder mag de huurovereenkomst alleen opzeggen op basis van redenen die in de wet staan. Dit worden opzeggingsgronden genoemd. “Dringend eigen gebruik’’ is zo’n opzeggingsgrond. Je verhuurder heeft dan door omstandigheden ineens zelf de woning dringend nodig. Bijvoorbeeld vanwege medische redenen: hij heeft zelf een woning met trappen en komt in een rolstoel terecht, terwijl jij een bungalow van hem huurt. In dat soort gevallen zou hij zich kunnen beroepen op ‘dringend eigen gebruik’ als opzeggingsgrond.

Per 1 juli 2016 is de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik verder uitgebreid, wat inhoudt dat het voor verhuurders eenvoudiger wordt om de huurovereenkomst op te zeggen. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat je zomaar uit je woning kunt worden gezet, ook al beweert je huur baas dat hij de woning zelf ‘dringend’ nodig heeft. Je wordt als huurder namelijk goed beschermd.

Heb je met een verhuurder te maken die jou uit je woning wil zetten om er zelf te gaan wonen? Dan kun je het beste een jurist inschakelen. De kans is namelijk aanwezig dat de zaak voor de rechter wordt gebracht. Daarnaast heb je, onder bepaalde omstandigheden, recht op een vergoeding als je toch vertrekt. Krijg je hiermee te maken? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze juristen. Dan kunnen wij kijken welke stappen je het beste kunt zetten.

Nieuw: Verandering huurrecht, de huursombenadering is ingevoerd

Per 1 januari 2017 wordt de zogenaamde ‘huursombenadering’ ingevoerd. Door deze nieuw huurrecht wet worden de jaarlijkse huurverhogingen van woningbouwcorporaties gemaximaliseerd. De overheid maakt ieder jaar het maximale huurverhogingspercentage bekend. Dus ontvang je de mededeling van je woningcorporatie dat de huur wordt verhoogd (meestal ieder jaar in juli)? Check dan online of het juiste percentage is toegepast!

Huur je in de sociale sector, maar niet van een woningbouwcorporatie? Ook dan geldt er een maximale huurverhoging. Deze is afhankelijk van je inkomen.

Huur je in de vrije sector? Dan geldt er in principe geen maximaal verhogingspercentage. Om te kijken met hoeveel procent je huur verhoogd mag worden? Dan moet je in huurcontract kijken. Vaak staat daar een clausule in over huurverhoging. In veel huurcontracten staat bijvoorbeeld een indexeringsclausule. Deze clausule bepaalt dat de huur ieder jaar met een bepaald percentage wordt verhoogd. Dat percentage wordt vastgesteld door het CBS en is gebaseerd op de inflatie.[/expand]

De Wet doorstroming huurmarkt 2015, brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, of je nu huurder of verhuurder bent. Heb je als huurder nou wel of geen huurbescherming? En mag de verhuurder jou wel houden aan de einddatum van je huurcontract of niet? Wil je een huurovereenkomst opzeggen of krijg je te maken met een verhuurder die jouw huurovereenkomst wil beëindigen, dan kunnen deze nieuwe huurrecht regels dus vrij lastig zijn!

Vragen over huurrecht? Maakt een afspraak!