Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van beslissingen over uitkeringen, subsidies, vergunningen, toeslagen, aangiftes etc. Bijvoorbeeld een besluit waarbij de overheid of gemeente een uitkering toekent of een exploitatievergunning intrekt. Soms ontstaat er een probleem met de overheid omdat jij wilt dat…