Aanzegging einde contract ongewijzigd in WAB

Aanzegging Nieuw in het arbeidsrecht is de verplichting van de werkgever tot aanzegging. De werkgever moet de werknemer uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd zou eindigen schriftelijk mededelen of hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen of niet en onder welke voorwaarden. Deze verplichting geldt voor elke arbeidsovereenkomst die…

Ketenregeling 2015 en de WAB

Ketenregeling In de wet is het aantal contracten van bepaalde tijd beperkt, dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Deze regeling houdt in dat werkgever en werknemer maximaal 3 arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd kunnen aangaan in maximaal 3 jaar. Wordt de arbeidsovereenkomst hierna verlengd dan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch gezien…