Ontslagrecht

Op dit moment heeft de werkgever twee keuzes indien hij zijn werknemer wil ontslaan:

  1. Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV
  2. Ontbinding door de kantonrechter

Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

Het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV is voor de werkgever vaak goedkoper, er wordt namelijk geen ontslagvergoeding toegekend aan de werknemer. Het nadeel is dat deze weg vaak veel tijd kost. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst veel sneller ontbinden maar kan de werknemer ook een ontslagvergoeding toekennen met de zogenaamde kantonrechtersformule.

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt de procedure voor ontslag voor alle nieuwe en bestaande overeenkomsten. Vanaf dat moment heeft de werkgever geen keuze meer in de weg die hij wil volgen.

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en ontslag na 2 jaar arbeidsongeschiktheid moet de werkgever de weg via het UWV kiezen.

Ontbinding door de kantonrechter

In alle andere gevallen zal de werkgever zich tot de kantonrechter moeten wenden. De kantonrechter is onder het nieuwe recht minder vrij in zijn overwegingen tot ontbinding van de overeenkomst. Hij zal zich moeten houden aan de wettelijke gronden voor ontslag. In de wet wordt onder meer genoemd een verstoorde arbeidsverhouding, ongeschiktheid van de werknemer om de arbeid te verrichten, beëindiging van de werkzaamheden van de werkgever.

De ontslagvergoeding wordt vanaf 1 juli 2015 ook in de wet geregeld, dit wordt de transitievergoeding genoemd. Deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en de duur van de arbeidsrelatie. Het doel van de vergoeding is om de werknemer financieel te ondersteunen in de tijd dat hij op zoek moet gaan naar een nieuwe baan.

Er bestaat recht op een transitievergoeding indien de arbeidsrelatie 24 maanden of langer heeft geduurd en de werknemer minimaal 18 jaar is. Indien de arbeidsrelatie meer dan 6 maanden onderbroken is geweest dan beginnen de dienstjaren voor vergoeding opnieuw te lopen.

Berekening transitievergoeding

  • 1-10 dienstjaren 1/3 maandsalaris per dienstjaar
  • 10-meer dienstjaren 1/2 maandsalaris per dienstjaar
  • De transitievergoeding is maximaal € 75.000 of een jaarsalaris (indien dat hoger is).

Voor werkgevers met minder dan 25 personeelsleden bestaat tot 2020 een uitzondering op deze wettelijke regeling. Zijn zij door hun slechte financiële situatie genoodzaakt personeel te ontslaan dan worden de dienstjaren pas vanaf 1-5-2013 meegeteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *