Ketenregeling 2015 en de WAB

Ketenregeling

In de wet is het aantal contracten van bepaalde tijd beperkt, dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Deze regeling houdt in dat werkgever en werknemer maximaal 3 arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd kunnen aangaan in maximaal 3 jaar.

Wordt de arbeidsovereenkomst hierna verlengd dan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch gezien als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Elke onderbreking van de keten van 3 maanden zorgt voor een nieuw begin van de keten.

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt de regeling voor tijdelijke contracten om de flexwerkers te beschermen. De ketenregeling bepaalt vanaf dat moment dat werkgever en werknemer maximaal 3 arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd kunnen aangaan in maximaal 2 jaar. Elke onderbreking van de keten van meer dan 6 maanden zorgt voor een nieuw begin van de keten. Alle arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor 1 juli 2015 vallen nog onder de oude ketenregeling.

Ketenbepaling verlengd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans  

Het arbeidsrecht gaat weer veranderen. De Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De insteek hiervan is meer eigen personeel in vaste dienst en het bieden van meer zekerheid. Met welke veranderingen moeten zowel  werkgevers als werknemers per 1 januari 2020 rekening houden?

De maximale duur van de ketenregeling, waarbinnen maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd zijn toegestaan, wordt uitgebreid van 24 naar 36 maanden. Hoe u straks met tijdelijke contracten kunt omgaan, kunnen wij met u bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *