Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van beslissingen over uitkeringen, subsidies, vergunningen, toeslagen, aangiftes etc. Bijvoorbeeld een besluit waarbij de overheid of gemeente een uitkering toekent of een exploitatievergunning intrekt.
Soms ontstaat er een probleem met de overheid omdat jij wilt dat de overheid iets voor jou doet en je dat nog niet is gelukt of je bent het niet eens met een beslissing van de overheid.
Wij helpen je om tot een oplossing te komen.

1 Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *