Invordering dwangsommen aan banden

Invordering dwangsommen aan banden

Invordering dwangsommen aan banden gelegd

Mag een overheidsinstelling zoals een gemeente of inspectiedienst individueel een boete geven aan een burger zonder na te gaan of deze burger door andere overheidsinstellingen voor hetzelfde vergrijp is beboet? Die vraag kwam aan de orde in deze zaak.

De cliënt die hiermee te maken kreeg had zich gemeld nadat hij door de gemeente Hardenberg, De Inspectiedienst Leefomgeving en Milieu en het Openbaar Ministerie, was beboet en strafrechtelijk werd vervolgt. De reden hier voor was dat er sprake zou zijn geweest van het verplaatsen van afval waarbij de volksgezondheid in gevaar zou kunnen komen, in strijd met art 35 EVOA.

Tijdens de behandeling door de Raad van State is door ons gesteld dat bij het financieel levenslang geven van iemand op grond van deze overtreding, de overheid zorgvuldig moet handelen als het gaat om het meewegen van de zwaarte van de overtreding. Tevens dient er een afweging gemaakt te worden of er geen sprake is van de schending van het ne-bis idem beginsel. Iemand mag voor een overtreding van de wet maar 1 keer gestraft worden. Nu er verschillende partijen betrokken zijn, wordt deze cliënt 3x gestraft voor 1 overtreding.

CONCLUSIE RAAD VAN STATE:

Op woensdag 4 april 2018 neemt staatsraad-advocaat generaal Wattel een conclusie over bijzondere omstandigheden bij de invordering van een dwangsom of het verhalen van kosten bij bestuursdwang. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad-advocaat generaal in januari 2018 gevraagd of bestuursorganen en de bestuursrechter rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden bij het invorderen, en zo ja, welke bijzondere omstandigheden dat dan kunnen zijn. Eén van de vragen is of de financiële draagkracht van een betrokkene een rol kan spelen. Ook wil de voorzitter weten of een bestuursorgaan uit zichzelf ('ambtshalve') onderzoek moet doen naar bijzondere omstandigheden. De conclusie wordt uitgebracht in een zaak over een man die ruim drie ton moet betalen, omdat hij afvalstoffen had moeten verwijderen van een stuk grond in Hardenberg, maar dat niet deed. Hij vindt dat de staatssecretaris er rekening mee had moeten houden dat hij failliet gaat als hij beide bedragen moet betalen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@113340/201605406-2-a1/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *